Bestuur en medewerkers

Sterckx Marcel

  - voorzitter.

  - verantwoordelijke i.v.m. het elektronisch constateren (inkorven en afslaan van klokken).

  - medewerker tijdens het inkorven van de duiven.

  - medewerker tijdens het openen van de bestatigers.

Sterckx Laurens

  - secretaris.

  - webmaster.

  - verantwoordelijke i.v.m. het elektronisch constateren (koppelen van ringen).

  - verantwoordelijke voor de uitmaak van de fondvluchten.

  - medewerker tijdens het inkorven van de duiven.

  - medewerker telefoonpermanentie tijdens het aanmelden van de duiven voor fondvluchten.

Hendrickx Marie-Josee

  - schatbewaarder.

  - medewerkster telefoonpermanentie tijdens het aanmelden van de duiven voor fondvluchten.

Van Rompuy Louis

  - regelaar.

  - verantwoordelijke i.v.m. de opleervluchten.

  - medewerker tijdens het inkorven van de duiven.

  - medewerker tijdens het openen van de bestatigers.

Janssens Louis

  - algemeen voorzitter van hafoverbond "Tussen Vaart, Zenne & Nete".

  - medewerker tijdens het inkorven van de duiven.

De Cock Bart

  - medewerker tijdens het inkorven van de duiven.

  - medewerker tijdens het openen van de bestatigers.